Enn Juni gouf a Frankräich een Bioethik-Gesetzprojet  ugeholl den et elo all de Fraen erlaabt fir eng PMA ze maachen, also kënschtlech befrucht ze ginn - och de Single-Fraen an lesbesche Koppelen. Dat war e wichtegt Wahlkampf-Versprieche vum President Macron. Lesbesch Koppele sollen dann och als Elteren offiziell unerkannt ginn.  Wei gesäit d'Situatioun hei am Land aus? Kann een sech als Single-Fra befruchten loossen? Gëtt dat rembourséiert vun der CNS? D'Annick Goerens huet bei engem Expert aus dem nationalem Fertilitéitszentrum vum CHL nogefrot.

19/07/2021 Kënschtlech Befruchtung / Reportage: Annick Goerens

Frankräich ass an der EU mëttlerweil dat 11. Land wat et all de Fraen erlaabt fir kënschtlech befrucht ze ginn. De Grand-Duché gehéiert och dozou, obwuel Lëtzebuerg awer och dat eenzegt Land an der EU ass, ouni richtegt Gesetz wat déi sougenannte PMA'en ugeet, also „procréation médicale assistée“. Hei am Land gëtt sech baséiert op een Règlement Grand-Ducal vun 2003, erkläert den Dr. Marc Peiffer den Deel vun der Equippe aus dem CHL ass.

"Mir schaffen net ouni Kader, mir schaffen net ouni Reegelen. Mir kréien vum Ministère am Fong eng Autorisatioun fir déi Saachen, déi mir kënnen maachen. An et wier natierlech net onbedéngt eng schlecht Saach, wann iergendwann eng Kéier e richtegen gesetzlechen Kader géing geschaaft ginn, eng loi de bioéthique wei d'Franzousen se och elo kritt hunn a wann den Legislateur do géing een fir allemol soen voilà dat do geet an dat do geet net."

Zu Lëtzebuerg dierfen also och lesbesch Koppelen an Single-Fraen an den CHL goen fir een sech kënschtlech befruchten ze loossen. Et gëtt awer verschidde Critèren déi een erfëlle muss.

"An de klasseschen Traitementer hunn mer verschidden Limitatiounen. Do ass zum Beispill d'Fécondation in vitro, déi gëtt bis 43 Joer rembourséiert. Do ass am Fong déi eenzeg Limite déi d'Krankekeess setzt , ass den Alter vun 43 Joer." 

Fir Koppelen déi Spender-Zelle brauche gëtt et donieft awer och nach eng Obligatioun fir bei een Psycholog ze goen. Dat concernéiert also souwuel lesbesch Koppelen déi Sperma brauche, wéi heterosexuell Koppelen déi aus engem Grond oder engem Anere keng eege brauchbar Zellen hunn.

"Net well mer mengen, dass déi Koppelen een psychologeschen Problem hunn, mee einfach fir hinnen e bëssen Schlësselen ze ginn fir déi Froen déi herno kënnen bei deenen Kanner opkommen, "wou kommen ech hir?, "wéi ass dat deemools gaangen?". Dass se do schonn e bëssen op een Wee bruecht ginn, wéi se kënnen am Beschten mat deenen Froen ëmgoen."

D'Demande fir PMA'en klëmmt. Dat léicht net just um Zouwuess an der Populatioun, mee och un Fruchtbarkeetsproblemer. Frae kréien engersäits ëmmer méi spéit Kanner an bei Männer ass d'Qualitéit vum Sperma an de leschte Joerzéngten däitlech erofgaangen. Méiglech Ursaache sinn Ëmweltaflëss a Stress, erkläert den Dokter Peiffer. Wéi vill Kanner sinn dann duerch PMA'en hei am Land op d'Welt komm?

"Also et sinn grosso modo 300 Cyclen Inseminatiounen, 700 Cyclen Fécondation in vitro. An dann sinn 500 "transferts d'embryons congelés" gemaach ginn. Dat heescht an enger Fécondation in vitro (IVF), do kritt een Eezellen, déi mam Sperma befrucht ginn an dann kritt een Embryonen. An wann et méi wéi een Embryon ass, dann gëtt een am Fong frësch agesat an déi aner déi kënnen congeléiert ginn an déi ginn dann au fur et à mesure nees ausgefruer an kënnen dann zu engem spéideren Zäitpunkt nees agesat ginn. Als mat IVF sinn 2019 ongeféier 340 Kanner op d'Welt komm."

Dat vun am Schnëtt 6000 Gebuerten d'Joer. Lëtzebuerg huet iwwregens keng eege Spermienbank. De Gros vun den Don'en kënnt aus Dänemark. Natierlech wier et gutt, wann de Grand-Duché och eng eege Spermienbank hätt, mee et huet och e gudde Grond firwat dat net esou ass.

"De Problem ass den, dass een muss bedenken dass an enger Spermienbank eng Rei Donneuren sinn, wou déi Koppel déi Sperma kritt, net weess wien nach alles vum nämmlechten Donneur eventuell Sperma kritt. An déi grouss international Spermienbanken, déi passen ganz gutt op, dass déi net 20x den nämmlechten Donneur an innerhalb vun engem Joer op Lëtzebuerg vermëttelen."

Op engem klengen Territoire hätt een awer forcement keng honnerten Donneuren an deemno misst een Sperma vum nämmlechten Donneur bei x-Koppele benotzen an dat wier net gutt. Dat wären dann vill Kanner Hallef-Brudder oder Hallef-Schwëster, awer ouni et ze wëssen, erkläert den Dr Marc Peiffer den ënner anerem och am nationale Fertilitéitszentrum vum CHL schafft.