Mir sinn de Moien op der Musel, méi genee zu Réimech ënnerwee an dat huet e ganz gudde Grond: d'Drauwelies huet haut op den Dag ugefaangen a Michèle Schons, du wars scho ganz fréi de Moien op fir mam Wënzer an sengem Team op de Primerbierg, wat geschitt dann elo mat den Drauwen, déi der gelies hutt?

27/09/2021 Drauwelies: Am Keller vum Domaine Desom

Mir sinn elo am Kelter wou d'Drauwen erakommen, wou een eng éischt Erfaassung kritt wéi eng Zort et ass a wou se hierkommen, da gëtt vun all Këscht d'Gewiicht, an den Öxlegehalt, d'Anlag funktionéiert vun uewen erof der Gravitéit no. Wa mat ganzen Drauwe geschafft gëtt wéi beim Cremant, geet et direkt vum Fliissband an d'Presse, wann een awer e Wäin mécht, dee soll e bësse mazeréieren a mat der Schuel am Jus zéie gelooss gëtt, da kommen d'Drauwe virdrun nach duerch den Entrapper, well do keng Stiller mat an d'Mazeratioun derbäi kommen.

RTL

© miSchons

Elo hu mer de Moscht, de Jus, dee geet dann an d'Kelleren an déi verschidde Cuven, wou se der Zort no getrennt sinn, da gëtt Hief bäigesat, dann entsteet déi éischt alkoholesch Gärung bei niddreger Temperatur.

Et ass wichteg fir d'Gäraromen, dass dat net ze séier geet.

RTL

© miSchons

Dat wichtegst vum Beruff vum Önolog ass dass en de Wäin all Dag richt a schmaacht, an eng Rei Analyse mécht, fir ze kucke wou ee mat der Gärung drun ass.

Verschidde Wäiner déi méi komplex ausgebaut sinn, déi ginn nach an der Barrique ausgebaut, wéi de Chardonnay, de Pinot Noir, déi méi laang a Kontakt mat der Feinhief sinn.

RTL

© miSchons