E Stéck Lëtzebuerg...matten an der emiratescher Wüst.
Zënter 3 Woche sinn d‘Diere vum Lëtzebuerger Pavillon op der Weltexpo zu Dubai op. Den Ament ass de Minister Franz Fayot op Wirtschaftsmissioun an den Emiraten.
Gëscht huet den LSAP-Politiker sech e Bild dovu gemaach, wéi Lëtzebuerg sech der Welt presentéiert.
De Pit Everling ass fir eis zu Dubai

25/10/2021 Expo Dubai - Reportage Pit Everling 07h20