Mir wëlle sachlech an am Respekt mateneen iwwer Covid diskutéieren.
Dat soen d‘Responsabel vun engem rezent gegrënnte Facebook-Grupp. D'Plattform heescht „Mateneen géint de Covid19, fir iech, mat eis“
De Pit Everling huet mat der Co-Initiateurin Simone Bleser geschwat

26/11/2021 Facebook-Grupp Covid 12h20 - Reportage Pit Everling