Nodeems mer virdru gewuer goufen wéi vill Chlor dierf an d'Waasser kommen, si mer dann elo nees beim grousse Baseng, wou eng weider lass.

23/05/2022 An der Schwämm: E rentabelt Geschäft?

D'Réidener Schwämm gëtt et zanter 2003.

RTL

© Raoul Roos

RTL

© Raoul Roos

Gebaut gouf et fir d'Schoulschwammen erkläert de Wolfgang Massmann, Chef vun der Exploitatioun.

Eng Schwämm kann ni d'Käschten decken, speziell wa se dofir geduecht sinn, dass Schoule dohinner schwamme kommen. Et ass villméi eppes fir d'Allgemengheet a fir d'Gesondheet vun de Kanner.

An Däitschland soll d'Temperatur vum Waasser erofgesat fir Käschten ze spueren. Dat wier zu Réiden awer nach net am Gespréich.

RTL

© Raoul Roos