Et ass e Schratt zeréck: zejoert gouf et weltwäit nees méi Hiriichtungen. Dat mellt Amnesty International. Am Ganze wäre 579 Persounen exekutéiert ginn. Dat ass eng Hausse vun 20 Prozent par Rapport zum Joer virdrun. D‘Donkelziffer ass nach méi héich. Pierre Jans

24/05/2022 BAND Amnesty Rapport -12.20- Jans (INTERNET)