Eng Persoun op 3, iwwer 65 Joer, fält wéinstens eng Kéier am Joer. An dëst geschitt dacks bei sech doheem. Dozou ass et wichteg ze soen, dass et keng Krankheet ass mee zum natierlechen Alterungsprozess dozou gehéiert. Nicky Soisson.

30062022 Gutt a Form: Am Alter falen ass keng Fatalitéit

Allerdéngs kann esou eng Chute scho mol zimmlech schlëmm sinn an e Broch mat sech bréngen déi d'Autonomie dono kënne verréngeren. An deem Sënn ass et als éischt scho mol wichteg erauszefannen, firwat déi Persoun gefall ass, Joana Valente, Ergotherapeutin bei der Croix-Rouge:

"Ass et éischter extern bedéngt, dat heescht huet et eppes mat der Ariichtung vun der Wunneng ze dinn oder ass et éischter intern, dass et der Persoun dronken ass? Dann, wann een d'Ursaach eraus huet, kann een natierlech dru schaffen.

A do fënnt ee beim Reseau Help eng ganz Ekipp déi Hand an Hand schafft.

"De Kiné géing dann éischter un der Muskelkraaft, dem Gläichgewiicht, der Ausdauer schaffen, d'Ergotherapeute géinge sech dann éischter ëm d'Berodung këmmeren, Hëllefsmëttel asetzen, déi verschidden Amenagementer, also Ariichtungen, maachen. Et ginn och Methode fir opzestoen, dat muss een de Leit och soen, dass een och opkënnt och wann ee méi schwaach ass."

Ma de grousse Problem beim Falen am Alter ass deen, dass Leit déi bis ewell eng Kéier gefall sinn, dono Angscht hunn erëm ze falen. An doduerch hu si d'Tendenz sech ze isoléieren a verléieren domadder och un Autonomie.

"Dofir ass et wichteg, dass een do onbedéngt déi Angscht traitéiert. Bei Help hu mer eis Psychologen déi d'Persoun dann do betreien."