Nom Concierge ass et elo un den Elteren an de Schüler, eisen RTL Reporter, den Dan Vinkowski, huet virun der Primär Schoul zu Schëffleng e puer Stëmmen agefaangen.

15092022RTLLIVEReportterSchoulRentreeHaff8h40 Radio

Mir kënne vun eiser Säit alle Conciergen, Elteren a Schüler nëmmen nach e flotte Schoulufank wënschen, iwwerall am Land

RTL

© Susanna Ianni

RTL

© Dan Vinkowski