Zanter 1992 schonn invitéiert d'Fondatioun Hëllef fir d'Natur vun natur&ëmwelt all 2. respektiv mëttlerweil 3. Samschdeg am November souwuel Entreprise wéi Famillen, Schoulen, Gemengen, Associatiounen an all aner Partner fir Beem an Hecken ze planzen.

17/11/2022 Nationalen Dag vum Bam

Haut op den Dag organiséiert d'Fondatioun Hëllef fir d’Natur vun natur&ëmwelt da well seng 30. Editioun vum Nationalen Dag vum Bam. D'Zil vun dëser Aktioun, déi dann och zanter 1997 ënnert dem Patronage vum Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable ass, erkläert eis de Jim Schmitz, Vize-President vun der Fondatioun:
"Et geet drëms, dass sou vill wéi méiglech Beem geplanzt ginn. Ob dat elo am Bësch ass, am Bongert, eng Allee oder en arbre solitaire, Haaptsaach et gi Beem gesat an niewebäi ginn awer och nach Hecke gesat."

De Startschoss vun der Sensibiliséierungscampagne, bei där iwwregens och de Bam vum Joer, dëst Joer d'Bich, gefeiert gëtt, ass haut an der Fluessweiler Gemeng:
"Wéi dat all Joer geschitt, gëtt een Dag de Lancement gemaach wou normalerweis dann déi national Autoritéiten dobäi si wéi och déi lokal. A mir sinn dann och ganz frou, ech well dat och hei um Radio mol ganz kloer an däitlech soen: e ganz decke Merci un d'Fluessweiler Gemeng, dass si eis empfänkt. An deem Kader ginn dann och deementspriechend Beem an der Fluessweiler Gemeng gesat."

D'Iddi hannendrun ass déi, dass mer hei am Land probéiere solle sou vill wéi méiglech Beem ze setzen:
"Et si ganz vill Gemengen déi matmaachen. Déi eng planzen 1 Bam, déi aner planze fir all neigebuerent Kand e Bam oder hunn aner Projete wou se nei Uebstbongerten uleeën. De Programm an de Panel vun deene verschiddene Plantatiounen geet vun A bis Z. Also deen ass groussflächeg. Et ass einfach fir national ze soen "komm mir setze Beem well et verschwannen der esou vill, dass et wichteg ass, dass Neier nokommen a mir wësse jo wat alles drun hänkt."

Privatleit déi elo net d'Méiglechkeet hunn e Bam doheem ze planzen, kënne sech trotzdeem mat abréngen andeems si e klengen Don maache fir een oder méi Beem oder Hecken ze setzen.

"Et ass och esou, dass d'Entreprise bei der Fondatioun Hëllef fir d'Natur kënnen uklappe fir entweder aktiv um Terrain hiren eegene Bësch ze planzen oder geplanzt ze kréien. Also et ass alles méiglech, jidderee ka sech abréngen."