Wann een elo de Choix vum Beruff gemaach huet, da kënnt d’Formatioun. Wielt een zum Beispill en Handwierk, kritt ee ganz vill Formatiounen an der Chambre des Métiers hei um Kierchbierg ugebueden. Den RTL Reporter war bei esou enger Formatioun dobäi, an huet virum Cours de Formateur getraff,

Dan Vinkowski ?

25112022RTLReporterErwuesseBildung-7h20 Radio

Méi iwwert déi Hygiènes Formatioun déi mer besicht hunn, a wéi déi Leit de Cours erliewen, déi do matmaachen, gitt der an engem Web Reportage gewuer. Op radio.rtl.lu kritt der och de Link bei d’Formatiounen vun der Chambre des Métiers.