Nach een Dag muss der Iech gedëllegen, an da mécht de gréissten Jobcenter am Land seng Dieren op. Ronn 80 Betriber sichen dann no neie Mataarbechter op der Cloche d'or. Et huet een de Choix tëscht Honnerten vun Plazen, an d'Patronen kommen selwer dohinner fir sech hier Leit erauszesichen, se kennenzeléieren a vläicht kënnt et jo schonn direkt zu engem Kontrakt wann d'Chimie stëmmt an all Konditiounen erfëllt sinn.
Mir hunn Iech dës Woch awer och schonn e puer Leit virgestallt déi Moment am Chômage sinn. Si setzen grouss Hoffnung an hiren Audio-CV

RTL Jobdag op der Cloche d'or: 3 Leit mat Hoffnung