Mir schreiwen 2023. Ass d'23 eng besonnesch Zuel fir Iech? Mir hu mat eisem Mikro nogefrot.

01/02/2023 Ëmfro : Zuel 23