Wann een de Bam vu lauter Beem net erkennt an den Dschungel ëmmer méi grouss gëtt, da fillt ee sech verluer. Dat ass dach alt de Fall, wann een um Internet ënnerwee ass.
Mä mir brénge Liicht an dat alles. An Zesummenaarbecht mat EDMO Belux an RTL gouf d'Sensibiliséierungscampagne "echbezweiwelen.lu" lancéiert fir den Internetbenotzer, deen där Fake News a falsch Informatiounen online begéint, ze hëllefen.

20/11/2023 echbezweiwelen.lu

Fir weider Detailer kuckt