Zesummen a Gruppe kann ee bei de Guiden a Scouten flott Erfarunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei de Scouten léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenken fir sech spéider aktiv, och fir anerer, anzesetzen. D'Michèle Schons sëtzt zanter de Moie fréi schonn am Bësch:

29/11/2023 RTL Reporter - LGS Lëtzebuerger Guiden a Scouten
RTL

© miSchons

RTL

© miSchons

RTL

© miSchons