“Ech versprieche, mäi Bescht ze dinn, fir meng Flichte géintiwwer der Gesellschaft a mir selwer z’erfëllen, fir no onse Prinzippien vum Scoutissem ze liewen a fir mech mat Iech zesummen anzesetzen fir eng besser Welt.” Esou klengt d'Scoutsverspriechen. Mir hunn de Moie scho vill iwwer déi zwou grouss Gruppen d'LGS an d'FNEL an hir Aktivitéiten héieren, d'Michèle Schons ass fir eis ënnerwee:

29/11/2023 RTL Reporter - FNEL Scouts & Guides
RTL

© miSchons

RTL

© miSchons

RTL

© miSchons