D'Colonie vun der Croix Rouge si gutt zu La Panne ukomm a gréisse vun do aus hir Leit heiheem.

D'Jugendkolonie Rout Kräiz ''Gronningen 1'' ass gutt an Holland ukomm.