D'asbl MIL huet sech zum Zil gesat Mënschen, déi un enger Demenzkrankheet leiden, e kulturellen Encadrement ze garantéieren a se domadder och nach weider an d'Gesellschaft integréieren. Organiséiert ginn dofir Manifestatiounen, eng dovunner heescht "Kanner o Kanner o quel bonheur". D'Dani Jung verzielt méi doriwwer.

MIL - Momenter intensiv liewen ok