Standup Comedy gëtt et, op franséisch, däitsch oder englesch. Awer gëtt et och Lëtzebuerger Standup Comedy? Wa jo dann fënnt se elo en Ennerdaach zu Péiteng am Wacks.

11/01/2020 Weekend Ronn Letzebuerger Standup Comedy

Claude KIES Culture et communications Tourisme
Tél: (+352) 50 12 51-2082 claude.kies@petange.lu