Beim Flavia Carbonetti brauch een keng 2 Schief. Mann a Fra kommen allebéid op hir Käschten mat hiren Unisex-Kleeder. An der Final war leider keng éischt Plaz dran, awer dat huet d'Flavia net gebremst, am Géigendeel. Mat neiem Elan schafft si u neie Projeten.

23/05/2020 Success Story: Einfühlung