Am Sprint vun haut geet et direkt em 7 nei national Beschtleeschtungen déi an de leschte Woche realiséiert goufen. An dat, Corona bedéngt, ënnert net ëmmer optimale Konditiounen.  De Rich Simon huet mat et puer vun den Athlete geschwat, déi dës Rekorder opgestallt hunn.

20/01/2022 Sprint 17.50 Simon