Am Sprint vun haut geet et em néi Beschleeschtungen, déi national Championnater an d'Jana Peters schwätzt mam Patrizia Van der Weken a dem Charel Grethen iwwert d'Weltmeeschterschaften am Oregon.

14/07/2022 Sprint 17h50 Simon/Peters