Den Alain Atten zitt haut de Riddo zou. Oder ass et ENG Riddo?

15/04/2019 Sproochmates Alain Atten (Eng Riddo)