2 Wieder déi dat selwecht ausdrécken a Wieder déi et nach haut ginn analyséiert eise Sproochmates. Fir ze kucken wéi wäit se zeréck ginn mécht den Alain Atten en interessante Verglach.

13/05/2019 Sproochmates Alain Atten (Prett a Parat)