Et gi ganz vill schéine Lëtzebuerger Nimm fir Villercher: 'Panewippchen' (op Däitsch: Bachstelze), Klénge Jäizert (Teichrohrsänger), Kréchel (Turmfalke) oder Schéierschwanz (Milan), fir elo nëmmen déi ze nennen. Den Alain Atten beschäftegt sech mat engem ganz einfache Villchen. Een deen ee léiwer an der Hand huet, ewéi d'Dauw um Daach.

16/05/2019 Sproochmates Alain Atten (e Spatz)