Se hu 6 Been, e Kierper aus 3 Deeler, e puer Antennen a wunnen an hirem Koup zu e puer Honnert oder e puer Milliounen. Den Alain Atten erkläert eis wéi vill Nimm se hunn a wou déi hierkommen.

23/05/2019 Sproochmates: Seechomes