Den Alain Atten huet sech och fir haut erëm an der Natur inspiréiert. Et geet an d'Welt vun der Fauna, mat engem léiwen Déierchen, wat eis sécher alleguer sympathesch ass.

13/06/2019 Sprochmates Alain Atten (E Kaweechelchen)