Den Alain Atten mat engem Verb, dat haut net méi esou dacks gebraucht gëtt. Vill Fraen hautdesdaags kënnen et ganz einfach net méi, well se aner Prioritéiten hunn. Doropper gi mer awer elo net an, de Sproochmates erzielt eis villméi wou et hierkënnt wéi et ausgeschwat gouf a gëtt.

04/07/2019 De Sproochmates Alain Atten (Bitzen)