D'Gendarmen, d'Polizisten oder d'Flicken? Wéi sot Dir? Den Alain Atten huet sech emol dat geléintent franséischt Ëmgangs-Wuert erausgewielt, dat sech och bei eis duerchgesat huet.

05/08/2019 De Sproochmates Alain Atten (de Flic)