Haut huet den Alain Atten sech mam Wuert Rappen. Wéi en dorunner koum dat kann hien eis elo selwer erklären.

14/08/2019 De Sproochmates Alain Atten ( Rappen )