Den Alain Atten hëlt eis mat an d'Welt vun der Lëtzebuerger Sprooch. Wou komme wéi eng Ausdréck hir, a wéi eng verschidde Bedeitunge kënnen se hunn? Haut geet et ëm, oder op, de Parcours.

28/10/2019 De Sproochmates Alain Atten (e Parcours)