Zwee Wieder hëlt den Alain Atten haut ënner d'Lupp, déi nawell an d'Zäit passen. Dëst well et dach méi kal gëtt a well ee fäert.

30/10/2019 De Sproochmates Alain Atten (Schudderen a Schauteren)