Benotzt der d'Wuert "Suspens". Déi wéinegst stellen sech Froen wou d'Wieder déi mer "geléint" iwwerhaapt hierkommen. Den Alain Atten mécht genee dat elo.

02/12/2019 De Sproochmates Alain Atten (En suspens)