De 6. Januar war Dräikinneksdag. Datt een do e gutt Stéck Kuch ësst ass gewosst, ma wat et genee mat dëser Traditioun op sech huet weess den Alain Atten.

12/01/2020 Sproochmates Alain Atten (Dräikinneksdag)