E Schlëssel deen op all Dier passt. E Wäin dee bei allerlee Iesse passt. Oder en Hiem dat bei vill Outfitte passt. Et geet beim Alain Atten déi Kéier ëm de Passe-partout.

03/02/2020 de Sproochmates Alain Atten (e Passe-partout)