Den Alain Atten hëlt eis erëm mat an d'Welt vun der Lëtzebuerger Sprooch. Wou komme wéi eng Ausdréck hir, a wéi eng verschidde Bedeitunge kënnen se hunn? Haut mécht en keng Witzer.

17/02/2020 Sproochmates Alain Atten (sans blague?)