Mir léinen haut den Owend nees an zwar e Wuert. Dofir gi mir bei eis franséisch Nopere kucken, Alain Atten.

29/06/2020 Sproochmathes Alain Atten (ee prêt)