Den Alain Atten analyséiert e Wuert wat mer eigentlech net méi genuch gebrauchen. E schéinen Ausdrock deen ee sech vläicht erëm kéint ugewinnen. Hei d'Explikatioun zu de Fisematenten.

27/07/2020 Sproochmates Alain Atten (Fisematenten)