Haut huet sech eisen Alain Atten mat engem richteg flotten Ausdrock. Wat domadder gemengt ass, erkläert en eis direkt!

30/07/2020 Sproochmates Alain Atten (En Har op d'Stir kréien)