Alles Krou oder wéi? Abee fir dee wou d'Waasser an de Kaffi dran ass, ginn et verschidden Nimm. Den Alain Atten huet d'Kachmaschinn ënnert d'Lupp geholl.

03/08/2020 Sproochmates Alain Atten (De Krokmar an de Biz)