Wann een e bëssen ze vill gedronk huet, kann ee mol voll wéi eng Granat sinn. Vun deem Sproch aus kënnt d'Inspiratioun fir de Sproochmates dës Kéier. Villäicht hutt dir jo schonn engem eng Granat gezunn. Den Alain Atten gëtt d'Explikatiounen.

23/09/2020 Sproochmates Alain Atten (Granaten zéien)