An der Serie vun de geléinte Wierder ass de Sproochmates ganz produktiv gewiescht. Dës Kéier geet et beim Alain Atten ëm produzéieren.

26/10/2020 Sproochmates Alain Atten (produzéieren)