Haut an enger Woch ass Helleg Owend scho laanscht, dann ass Chrëschtdag. Nodeems den Alain Atten schonn den Adventskranz ausernee gepléckt huet, ass et dës Kéier um Beemchen, um Chrëschtbeemchen.

18/12/2020 De Sproochmates Alain Atten - de Krëschtbeemchen