Den Alain Atten hëlt eis erëm mat an d'Welt vun der Lëtzebuerger Sprooch. Wou komme wéi eng Ausdréck hir, a wéi eng verschidde Bedeitunge kënnen se hunn? Haut geet et ëm d'Bezuelen.

04/01/2021 De Sproochmates Alain Atten - d'Cotisatioun