Et gi Saachen am Liewen déi muss een acceptéiere wéi se sinn. Wéi eng Saachen dat sinn, brauche mir elo net verdéiwen. Den Alain Atten géing ganz gären erkläre wéi sech d'Verb acceptéieren an eis Sprooch verlaf huet.

25/01/2021 De Sproochmates Alain Atten - Acceptéieren