Et gi sou Deeg do ass vu Moies un eppes net an der Rei. Eleng e Bléck op d'Féiss geet duer fir erauszefannen u wat dat eventuell läit. Mol kucken ob den Alain Atten och mam lénkse Fouss opgestanen ass.

28/04/2021 De Sproochmates Alain Atten - Mam Lénke fouss opstoen