Deem geléinte Wuert vun dëser Kéier begéint ee virun allem wann et ëm Kontrakter geet, an dacks hëlt ee sech net Zäit genuch fir deen Deel vun engem Vertrag grëndlech ze liesen. Den Alain Atten iwwer d'Konditioun.

07/06/2021 De Sproochmates Alain Atten - Eng Conditioun