Wann et dem Kalenner no geet, misst een eigentlech am Mount Abrëll no dësem Hellege sichen. Fir e bëssen Uerdnung an d'Geschicht vum hellegen Theobald ze kréien, ass den Alain Atten natierlech dee richtegen Uspriechpartner. A wann dir eppes mat der Eenelter Kapell unzefänke wësst, sidd dir schonn um richtege Wee.

05/07/2021 De Sproochmates Alain Atten - Den hellegen Theobald