Haut gi mir duerch e puer Nimm, an zwar dee vum Jacques, deen een dach a villen Nimm deklinéiere kann. Eise Sproochmates Alain Atten huet den Iwwerbléck.

01/08/2021 De Sproochmates Alain Atten - Jakobsdag