De Lampeschdag, dat ass en Dag, deen op e Patréiner zréck geet, iwwer deen zum Deel richteg grujeleg Geschichten erzielt ginn, awer net nëmmen. Den Alain Atten entféiert Iech an d'Vergaangenheet.

17/09/2021 De Sproochmates Alain Atten - Lampeschdag