Dir kennt et aus dem Supermarché, fir op e Concert oder aus dem Verkéier. An der Schlaang oder der Rei stoen. Et kann een awer och an der File stoen. Domat wiere mir nees mam Alain Atten an der Serie vun de geléinte Wierder.

25/10/2021 De Sproochmates Alain Atten - an der File